×
TRUCK

CHEVROLET EXPRESS CARGO

 • Điều Hòa
 • 2 Ghế
 • 2 Cửa
 • Tự động
 • 8 Mật
 • 15.8 L / 100 KM
 • 341 Mã Lực
 • 70 /100 Cậy
 • 90 /100 Miễn Phí Không Gian
TRUCK

RAM 1500 CREW CAP

 • Điều Hòa
 • 6 Ghế
 • 4 Cửa
 • Tự động
 • 2 Mật
 • 11.05 L / 100 KM
 • 305 Mã Lực
 • 85 /100 Cậy
 • 80 /100 Miễn Phí Không Gian