×
VAN

DODGE GRAND CARAVAN

 • Điều Hòa
 • 7 Ghế
 • 4 Cửa
 • Tự động
 • 4 Mật
 • 11.6 L / 100 KM
 • 283 Mã Lực
 • 85 /100 Cậy
 • 80 /100 Miễn Phí Không Gian
VAN

HONDA ODYSSEY

 • Điều Hòa
 • 8 Ghế
 • 5 Cửa
 • Tự động
 • 4 Mật
 • 10.5 L / 100 KM
 • 280 Mã Lực
 • 90 /100 Cậy
 • 85 /100 Miễn Phí Không Gian
VAN

KIA SEDONA

 • Điều Hòa
 • 8 Ghế
 • 5 Cửa
 • Tự động
 • 4 Mật
 • 10.6 L / 100 KM
 • 276 Mã Lực
 • 85 /100 Cậy
 • 80 /100 Miễn Phí Không Gian
VAN

FORD TRANSIT-15

 • Điều Hòa
 • 15 Ghế
 • 4 Cửa
 • Tự động
 • 3 Mật
 • 14.59 L / 100 KM
 • 275 Mã Lực
 • 85 /100 Cậy
 • 85 /100 Miễn Phí Không Gian