×

FORD TRANSIT-15

  • Điều Hòa
  • 15 Ghế
  • 4 Cửa
  • Tự động
  • 3 Mật
  • 14.59 L / 100 KM
  • 275 Mã Lực
  • 85 /100 Cậy
  • 85 /100 Miễn Phí Không Gian